INTRAMURALE  HULPVERLENING
Een intramurale voorziening voor verslavingszorg is een gespecialiseerde instituut voor crisisopvang, lichamelijke ontwenning en behandeling van verslaafden en nazorg. Een instelling voor verslavingszorg is vaak over meer locaties verspreid: hoofdlocatie en sublocaties. Een intramurale instelling voor verslavingszorg heeft vaak een regionale functie variërend van een stad of een deel van een provincie tot enkele provincies. Enkele instellingen hebben geheel Nederland als werkgebied. De verschillen in hulpaanbod tussen instellingen onderling en tussen de verschillende locaties van één instelling zijn groot. Het varieert naar soort verslaving (alcohol, drugs, gokken etc.), soort doelgroep (ouderen, jeugdigen, forensisch), soort behandeling (individuele therapie, groepstherapie) en duur behandeling (korte of lange duur). Naast 24-uurs klinische hulp verzorgen de meeste instellingen ook deeltijdbehandeling en ambulante hulp.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Sinds kort is in Nederland het Minnesotamodel geïntroduceerd.

In de afgelopen 50 jaar heeft het Minnesota Model zich ontwikkeld tot de meest gebruikte methode in de wereld. In de VS is de overgrote meerderheid van de klinische verslavingsbehandelingen op de 12 Stappen methode gebaseerd. Ook in de Azië, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen is het Minnesota model de meest gangbare methode van behandeling geworden


Hier een voorbeeld van het Jellinek Minnesotamodel.
De Minnesotabehandeling is ontwikkeld op basis van de 12-stappen filosofie, ofwel de uitgangspunten die hun oorsprong vinden bij de AA. Het doel van deze behandeling is het stoppen met gebruik van alcohol, drugs en gokken, en een verbetering van de kwaliteit van leven. Verslaving wordt binnen het Minnesotamodel gezien als een progressieve, maar ook een chronische ziekte, die de grip op het leven steeds meer overneemt.

 

Verbondenheid

De 12-stappenfilosofie heeft als uitgangspunt dat de onderlinge verbondenheid tussen mensen bepalend is voor 'een leven in herstel', zeker omdat mensen door verslaving vaak een geïsoleerd bestaan zijn gaan leiden. Benadrukt wordt, dat iedereen áltijd onderdeel is van een groter geheel en dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Deze onderlinge verbondenheid geeft energie, van waaruit mensen de kracht putten om te herstellen, en kan gezien worden als de basis van spiritualiteit. Spiritualiteit speelt een belangrijke rol binnen de Minnesotabehandeling en heeft te maken met de kijk op het leven en de relatie tot andere mensen en al het overige dat belangrijk is in het leven. Essentieel bij verbondenheid - en in bredere zin spiritualiteit - zijn respect en begrip voor elkaar; niet alleen tussen cliënten, maar ook tussen cliënten en behandelaars en tussen behandelaars onderling.

 

Leven in herstel
Abstinentie (middelenvrij) wordt binnen de behandeling bereikt door élke dag bewust de beslissing te nemen om niet te gebruiken. Het gaat echter niet alleen om het bereiken van abstinentie; het gaat om het aannemen van een nieuwe levensstijl, ofwel 'een leven in herstel'. Het is van belang dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ze in hun leven maken.

 De eerste 5 stappen (deze zijn vrij vertaald van de 12 stappen van de AA en de NA

1. Je erkent dat je niet met drank of drugs om kan gaan.
2. Je geeft toe dat je hulp nodig hebt.
3. Je aanvaardt de hulp die je geboden wordt.
4. Je maakt de balans op van je (verzopen of gedrogeerde) leven.
5. Je spreekt je uit naar een vertrouwenspersoon.

De overige stappen:

6. Je kijkt naar jouw aandeel in hetgeen is misgegaan en je onderzoekt dat.
7. Je uit je bereidheid om te werken aan je gedrag en je doet dat ook!
8. Je uit je bereidheid om de schade te herstellen die je hebt veroorzaakt.
9. Je bekent kleur en je maakt het - zo goed mogelijk en zo waar mogelijk - goed met deze mensen.
10. Je doet aan zelfonderzoek en je houdt op die manier een vinger aan de pols.
11. Je creëert stilte in je leven door middel van gebed, meditatie of anderszins.
12. Je geeft hetgeen je hebt geleerd weer door aan een lotgenoot.

Een wat uitgebreidere versie:

De 12 stappen zijn ontworpen door verslaafden voor verslaafden.
De 2 oprichters van AA hebben deze manier ontwikkeld en verder uitgewerkt, uit veel landen waar deze manier wordt toegepast komen niets anders als lovende reacties. Voor elke soort verslaving kunnen de 12 stappen worden toegepast, of het om drank, drugs gokken of sex gaat dat maakt niet uit.

Deze manier van afkicken en clean blijven werkt in samenwerking met verschillende zelfhulpgroepen. Door ervaringen van anderen te zien en te horen wekt hoop en door zelf aan de slag te gaan kan resultaat behaald worden. Het verlangen om van de verslaving af te komen staat voorop, wil je niet dan lukt het ook niet.

De 12 stappen zijn geen magische formules!
Het is ook heel belangrijk om eerlijk te zijn met jezelf en met anderen , en een open geest hebben. Veel mensen komen ook bij zelfhulpgroepen en redden het door goed te luisteren en zich open te stellen voor verandering. Daar draait het allemaal om, VERANDERING.

De 12 stappen zijn spiritueel, niet religieus.
Het woord God of hogere macht komt vaak voor, laat dit je niet afschrikken. Het heeft absoluut niets met religie te maken, maar hier kan zelf een invulling aan worden gegeven. Een hogere macht wordt door jezelf gekozen, dat kan bijvoorbeeld de groep zijn.

Stap 1
Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden. Deze stap is het belangrijkst en kan als enige stap 100% goed gedaan worden. Stap 1 is terug kijken op de schade die de verslaving heeft aangericht bij de verslaafde zelf en bij bv. familie. Stap 1 laat zien wat het probleem is en dat er een uitweg is. Vaak wordt er over deze stap gepraat, maar wat ook van belang is, is het uitschrijven van voorbeelden wat de verslaving heeft aangericht. Dit zijn consequenties van het gebruik, bijvoorbeeld financiële gevolgen enz. Stap 1 kan gedaan worden als eerlijk is toegegeven dat je een probleem hebt. Veel mensen doen dit niet de eerste keer en denken na een tijdje dat ze wel weer kunnen terugvallen in hun verslaving maar zullen snel weer verslagen worden. Tot het punt bereikt word dat wanhoop werkelijkheid wordt.

Stap 2
Wij kwamen ertoe te geloven dat een macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken. Stap 2 is een deel van de oplossing, door ergens in te gaan geloven dat meer kracht heeft dan jezelf . Dat geeft een gevoel van sterkte, het gaat vooral om een kracht buiten jezelf om. Door bijvoorbeeld in de groep als geheel te geloven merk je al dat je er niet alleen voor staat. En deze stap laat ook zien dat in de tijd van verslaving je gezond verstand ver te vinden was. Verslaafden zijn de enige mensen ter wereld die zich dag in dag uit meer pijn doen, en nog meer problemen veroorzaken voor zichzelf. Door te geloven dat er een oplossing is komt de wilskracht om een beter leven te beginnen.

Stap 3
Wij namen de beslissing om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij hem begrepen. Stap 3 is ook een deel van de oplossing. Na een hogere macht of een god van eigen begrip te hebben gevonden, kan een besluit genomen worden. Het besluit om een grote verandering aan te gaan, dit kan zijn dat je niet meer met mensen omgaat die je herstel in de weg staan. Zo zijn er meer beslissingen die goed voor je herstel zijn. Maar de beslissing om je vrije wil op te geven is een heel groot besluit, veel mensen willen juist blijven doen wat ze zelf willen maar zien toch al snel dat die eigen wil juist weer voor problemen zorgt. Stap 3 wordt door herstellend verslaafden dagelijks gedaan, na stap 2 sta je er niet meer alleen voor en samen met je hogere macht sta je veel sterker.

Stap 4
Wij maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op. Door het uitschrijven van je goede kwaliteiten en je slechte eigenschappen leer je jezelf beter kennen. Dit vergt veel werk en veel mensen zien hier tegenop, dit moet zoals vermeld staat grondig gebeuren en vooral eerlijk. Het is heel belangrijk om je slechte karakter eigenschappen onder ogen te zien want daar moet aan gewerkt worden wil herstel verder groeien. Ieder mens heeft goede en slechte eigenschappen, verslaafden hebben vaak wat meer slechte eigenschappen want die worden vaker gebruikt in actieve verslaving.

Stap 5
Wij bekenden tegenover god, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten. Stap 5 lijkt vrij eenvoudig, onze fouten erkennen tegenover onszelf en iemand anders. Maar in werkelijk vergt dit veel moed om diep te graven en over je slechte eigenschappen te praten , wat die allemaal hebben aangericht. Dit gebeurd in alle rust en met iemand die je echt vertrouwd of met iemand die je nog nooit hebt gezien en waarschijnlijk ook niet snel tegen het lijf zal lopen. Na de 5e stap komt een gevoel van rust en kalmte terug in je leven en je hoeft niet langer met al die bagage door het leven te gaan. Stap 6 Wij waren volkomen bereid om god al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.

Stap 6
houd in bereidwillig worden zelf je leven te beteren, door aan je slechte karakter eigenschappen te werken. Veel mensen willen wel dat hun karakter veranderd maar willen liever niet van bepaalde eigenschappen af. Want die zijn altijd al een deel van je leven geweest en daar ben je aan gehecht. Of mensen denken dat ze sommige dingen later nog wel eens nodig zullen hebben. Stap 6 vraagt maar 1 ding en dat is bereidwillig worden en gaan nadenken over je vorige leven en over de toekomst.

Stap 7
Wij vroegen onze hogere macht nederig onze tekortkoming weg te laten nemen. Nou hebben de 12 stappen niets magisch dus kun je niet verwachten dat je tekortkomingen in een keer weg zijn als je vraagt je hogere macht of die ze weg wil nemen. Karakterfouten of tekortkomingen zijn dingen die ons hele leven al pijn en ellende veroorzaken. Het hoofddoel van stap 7 is nederigheid verkrijgen. Nederig wordt je pas als je eerlijk met jezelf bent, en dan zul je jezelf echt accepteren voor wat je bent. Nederigheid is voor herstel net zo belangrijk als water en voedsel voor het leven.

Stap 8

Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken. Door alle verslavingen vallen veel slachtoffers, vooral de verslaafde zelf is er een van. Maar deze stap is voornamelijk gericht op de vrienden, familie, kennissen , werkgevers en instanties die schade opgelopen hebben door de verslaving. Door een lijst te maken,en te kijken waar nog wat goed te maken valt,en bereidt worden dit goed te maken, is stap 8 voltooid. Dit vergt al een hoop nederigheid, die in stap 7 verkregen is.

Stap 9
Wij maakten het, waar mogelijk, direct goed met deze mensen , behalve waneer dit hen of anderen zou schaden. Stap 9 is niet wat het lijkt. Om op iemand af te stappen en sorry zeggen dat kan iedereen. Maar hoe vaak hebben zij dit al gehoord,. Stap 9 is actie, laten zien aan de buitenwereld dat je bezig bent met veranderen en laten zien dat wat je anderen hebt aangedaan , niet weer zal doen. Er zal ook persoonlijk contact worden gezocht met alle mensen die je nog wat schuldig bent en aan iedereen persoonlijk het goed maken vergt veel moed en dit gaat soms heel lang duren voordat je iedereen hebt gezien. Het wordt aangeraden om dit rustig aan te doen en niet gelijk iedereen opzoeken. Maar wel bereid zijn als je iemand tegen het lijf loopt het goed te maken.

Stap 10
Wij gingen door met het maken van een persoonlijke inventaris en waneer wij fout waren gaven wij dit onmiddellijk toe. Door elke dag terug te kijken op je dag en je fouten toe te geven aan jezelf leer je dagelijks eerlijkheid met jezelf op te bouwen. Dit kan op allerlei manieren gedaan worden maar om het bij te houden als een soort dagboek is het makkelijkst. En door een dankbaarheids lijst bij te houden kom je te zien dat alles in je leven beter aan het worden is.

Stap 11
Wij trachten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met god zoals wij hem begrepen, te verbeteren enkel biddend om kennis van zijn wil voor ons en de kracht die uit te voeren. Stap 11 schrikt veel mensen af, bidden en mediteren dan denken veel mensen aan een sekte of religie,. Hier wordt eigenlijk alleen maar beschreven dat je soms de tijd moet nemen om met je hogere macht contact te zoeken, en proberen de wil van je hogere macht te doen en niet waar je zelf zin in hebt. Veel over deze stap wordt vanzelf duidelijk na stap 2 en 3.

Stap 12

Tot een geestelijk ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen. Stap 12 houd in dat je dagelijks verder gaat met het beoefenen van de stappen, verandering blijft doorgaan. En wat een belangrijk deel is, is het helpen van andere verslaafden. Door je ervaring te delen met iemand , blijf je houden wat je hebt opgebouwd. Vooral als je met een nieuwkomer praat over je ervaringen, dan denk je terug aan je verslaving en je leven hoe het was en hoe het nu is en kom je vanzelf tegen waarom dat belangrijk is. Je helpt jezelf door een ander te helpen. Belangrijk. Probeer hulp te zoeken als je een verslaving hebt, veel zelfhulp groepen zijn moeilijk te vinden. Dit komt door de anonimiteit van de groep, toch zijn ze te vinden. Als je besluit om je bij een groep aan te melden dan merk je dat alles anoniem is. Dus ook jij blijft anoniem. Ga deze stappen niet in je eentje thuis doen zonder hulp van iemand met ervaring vanuit de 12 stappen. 

Lijst met adressen van verslavingszorginstellingen.
Click op afbeelding


AMBULANT VERSLAVINGSZORG

Een ambulante instelling voor de verslavingszorg is een voorziening voor opvang, verzorging en/of behandeling van verslaafden. Er wordt geen volledige dag- of nachtopvang geboden. Het betreft enerzijds voorzieningen die verslaving min of meer als gegeven accepteren en proberen te voorkomen dat de verslaafde verder achteruit gaat in lichamelijk en sociaal opzicht.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik wil in het kort even een reactie schrijven op deze behandeling, let wel, het is een persoonlijke mening gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Ik hoop dat ik het een beetje goed onder woorden kan brengen.

Allereerst dient er rekening gehouden te worden met de fysieke en psychische problematiek die gebruik met zich meebrengt.
Ik heb gemerkt dat er een periode tijdens en na de afkick is waarin de opnamecapaciteit van de hersenen sterk verminderd is. Het mentale vermogen om een intensief programma vol te houden is niet altijd aanwezig. Dit kan door oefening verholpen worden maar dat heeft tijd nodig. Hersenen zijn als spierballen, je gebruikt/ontwikkelt bepaalde delen wel en bepaalde delen niet naar gelang de omstandigheden. Ik zou naast de behandeling een programma opzetten die behoorlijk wat aandacht besteed aan fysiek en psychisch herstel. Werken aan een verslaving is allereerst werken aan je gezondheid. Zo´n bijprogramma zou dan wel aangepast kunnen worden aan de leeftijd en de problematiek van een individu.

Belangrijke onderdelen in deze zijn volgens mij: sport, voedingsleer, recreatie en rust, (evt verplichte rust).

Een ander verschijnsel dat ik bemerkte is dat de eerste periode de meeste individuen met name bezig zijn met dé groep. Deze eerste periode gaat de meeste aandacht uit naar de persoonlijke veiligheid en status. Wat dus wel opgenomen wordt door de hersenen zijn de prikkels die nodig zijn om in een groep te overleven. Ook dit heeft volgens mij tot gevolg dat andere hersenfuncties minder actief zijn. Aandachtig lezen, schrijven, je aandacht bij een voordracht houden, bij dit soort activiteiten lopen sommige mensen keer op keer tegen een soort mentale blokkade aan, maar naarmate iemand in de groep groeit, zul je merken dat ook zijn vermogen om zaken op te nemen en te verwerken groeit. Hierbij is de sfeer in de groep erg belangrijk.

Ik blijf erbij dat een programma zo goed is als zijn begeleiders. In mijn ogen is dus de kwaliteit van behandelaars of begeleiders essentieel. Maar wat is kwaliteit? Dat zal voor ieder individu verschillen.
Maar in mijn ogen betekend kwaliteit een goede brede kennis van zaken hebben gecombineerd met het juiste karakter. Een positieve instelling, interesse in de mens hebben, inzet tonen, en in zekere mate een voorbeeld zijn voor je cliënten zijn een aantal eigenschappen die naar het mij lijkt behoorlijk bevorderlijk kunnen zijn om mee te werken aan een succesvolle afronding van een behandeling. Positieve beïnvloeding kan net zo werkzaam zijn als een therapie.


Ook het vervolg/de nazorg is essentieel.Top